ශ්‍රී ලංකාවේ සම්භාවනීය පුද්ගලයෝ: ආනන්ද සමරකෝන්

ආනන්ද සමරකෝන් මහතා 1911 ජනවාරි මස 13 වන දින කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාදුක්ක වටරැක ලියන්වල නම් ග්‍රාමයේදී උපත ලැබීය. ඔහුගේ පියා වන සැමුවෙල් සමරකෝන් මහතා එවකට යුරෝපීයයන් සතුව පැවති මතුරට සමූහ…

Loading

Read More
විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානය

මුද්දර දැනුම 1 – විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානය

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සහ පැරණිතම ජාතික රක්ෂිතය වන විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ දිග පහත් බිම් වියළි කලාපයේ පිහිටා ඇත. මෙය 1905 වර්ෂයේදී විල්පත්තු වනජීවී අභයභූමිය ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර…

Loading

Read More