යාල ජාතික වනෝද්‍යානය

වනජීවී පාරාදීසයක් ලෙස හැඳින්වෙන යාල ජාතික වනෝද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ ගිනිකොණ දිග වියළි කලාපයේ පිහිටා ඇති ලංකාවේ පැරැණිතම වනජීවී රක්ෂිත අතරින් එකකි. එය ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි දෙවන විශාලතම ජාතික වනෝද්‍යානයයි. යාල…

Loading

Read More

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතා

කොග්ගල ප්‍රාඥයා හෙවත් සිංහල යථාර්තවාදී නවකථාවේ පුරෝගාමියා ලෙස හැඳින්වෙන මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතා 1890 මැයි මස 29වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ කොග්ගල නම් ග්‍රාමයේදී උපත ලැබීය. කොග්ගල ග්‍රාමය එක් පැත්තකින් ගල් පරයකින්ද,…

Loading

Read More