හෝර්ටන් තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානය

හෝර්ටන්තැන්න මධ්‍යම පළාතේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති ඉතා රමණීය භූමියකි. ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපයේ පිහිටි එකම ජාතික උද්‍යානය වන හෝර්ටන් තැන්න, මහ එළිය නමින් මුලින්ම හඳුන්වා ඇති අතර මෙය ලංකාවේ පිහිටි…

Loading

Read More

Mini Philatelic Bureau Counter – Trincomalee

අලුත්වන හිතවත්කම් රැගෙන නැගෙනහිරට… මුද්දර එකතු කිරීමේ විනෝදාංශය ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රධාන තැපැල් කාර්‍යාලයේ ස්ථාපිත මුද්දර කාර්‍යාංශය නව ජනතා අයිතියට 2024 පෙබරවාරි 20 සිදුකෙරුනා. සංචාරක ආකර්ශනය දිනාගත් අපේ…

Loading

Read More

එස්. මහින්ද හිමි

පෙරදිග ලෝකයේ බබලන මුතු ඇටය ලෙසින් හඳුන්වන අපගේ මාතෘ භූමියට, සිංහල භාෂාවට හා බුදු දහමට අමිල සේවාවක්‌ කරමින් සිංහලයන් තුළ ජාතික හැඟීම් පුබුදු කරවීමෙහිලා මහත්වූ වෙහෙසක්‌ දැරූ විදේශිකයන් අතරින් ප්‍රමුඛස්‌ථානයක්…

Loading

Read More

උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානය

වලවේ ගඟ හරස් කර උඩවලව ජලාශය ඉදිකිරීම නිසා වාසස්ථාන අහිමි වූ සතුන්ට රැකවරණය සැපයීමත් උඩවලව ජලාශයේ ජලාධර ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කිරීමත් අරමුණු කරගෙන නිර්මාණය කරන ලද උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ…

Loading

Read More